• 62 yaşında kadın hasta.
  • Boyun ve sol kol ağrısı.
  • 1 haftadır şikayeti var
  • Her iki omuz abd. 0/5
  • Omuz fleks. Ekst. 3/5
  • Bilateral dirsek elbilek fleks. Ekst. Kas gücü 3/5
  • Bilateral alt ekstremite kas gücü +3/5

Ameliyat Öncesi

Ameliyat Sonrası