• 55 yaşında kadın hasta.
  • 2006 da sol 2009 da sağ meme Ca nedeniyle opere olmuş.
  • C7 metastatik karsinoma
  • NM normal
  • Boyun hareketleri ağrılı
  • 22.11.2012 servikal korpektomi yapıldı.

Ameliyat Öncesi

Ameliyat Sonrası