• 22 yaşında kadın hasta.
  • Araç içi trafik kazası.
  • Bilateral kalçalarda hipoestezi
  • Pelvik fiksatör mevcut
  • Sol femurda eksternal fiksatör mevcut

Ameliyat Öncesi

Ameliyat Sonrası