Fizyoterapi yeni teknolojilerin kullanılmaya başlamasıyla diğer tıbbi disiplinlerin seviyesine yükselerek; sürekliliği olan tedavi sonuçları ve finansal canlılık üreterek değişiyor.

Kurucudan Bir Önsöz – 30 Yıllık Bir Bakış

Bundan 30 yıl önce kas-iskelet ağrısı tedavisi için en iyi yöntem özel olarak tasarlanmış cihazların kullanıldığı, hedefli ve kontrollü bir çalışma olduğuna inanıyordum. Bu fikrin arka planında, her eklem için biyomekanik olarak en uygun cihazların oluşturulması için yıllar süren yoğun bir araştırma ve geliştirme süreci yatıyor. Cihazların doğru yükleme eğrileri, eklem hizalama ve sabitleme özellikleri olduğu takdirde çok acı çeken hastalarda bile harekete başlamanın ve çalışma yapabilmenin mümkün olması şaşkınlık uyandırıcıydı.

Zaman içerisinde bu metodun, eklem ve kas fonksiyonlarının onarımında ne kadar etkin olduğunu gösteren bulgular giderek çoğaldı. Geri gelen fonksiyon, neredeyse istisnasız olarak ağrının azalmasıyla sonuç buldu. Eşsiz bir çözüme ulaştığımızı anladık. Ancak en iyi çözüme sahip olmak bir anda başarılı olacaksınız anlamına gelmiyor. Sağlık hizmetlerindeki değişimlerin hayata geçmesi uzun bir süreç ister. Ancak çözümümüzün kabul göreceğine ve bununla

Arno Parviainen - Founder, CEO

birlikte yeni nesil rehabilitasyon teknolojisinin geliştirilmesi, bulut tabanlı BT çözümü ve daha gelişmiş tedavi protokollerine yoğun olarak yatırım yapılacağına güçlü bir şekilde inanıyorduk. Yeni bilimsel bulgular ve artan sağlık masrafları, endüstriyi mevcut yöntemlerin etkinliğini yeniden değerlendirerek yaklaşımımızı benimsemeye ve tedavi programını hastayı mümkün olduğunca erken safhada harekete geçirecek şekilde düzenlemeye mecbur bıraktı.

Bu kitapçıkta, kas-iskelet alanındaki fırsatları ve bu büyüyen pazarda hem tıbbi hem de ekonomik olarak nasıl başarı elde edilebileceğini anlamaya yönelik unsurları bir araya getirdik.

Şekil 1: Mevcut çözüm antrenman ve test teknolojisinde 30 yılı aşkın süreye dayanan uzman bilgi birikiminin bir kombinasyonu ve bu birikimin sağlık hizmetleri ve modern bulut tabanlı veri yönetim sistemindeki uygulamasıdır.

Kas-İskelet Sistemi Ağrıları

Kas iskelet sistemi ağrısı, maluliyetlerin başlıca sebebidir1. Kas iskelet problemlerinin neden olduğu sağlık maliyetleri ve iş gücü kaybı nedeniyle oluşan küresel ekonomik yük çok büyüktür. Yalnızca Avrupa’da 300 milyar avroya yakın maliyet yarattığı tahmin edilmektedir. Bunun üçte biri doğrudan sağlık masrafl arı, geride kalan ise iş gücü kaybından kaynaklı masraflardır2. Kas iskelet problemlerinin tedavisinde harcanan milyarlarca dolara rağmen durum, hareketsiz yaşam tarzı, obezite ve yaşlanan nüfus gibi sağlık sorunları nedeniyle daha da kötüye gidiyor.


1. 2010-2011 küresel hastalık yükü tahminleri için WHO (Dünya Sağlık Örgütü) yöntemleri ve veri kaynakları, WHO, Cenevre Kasım 2013

2. İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) rakamları: AB’deki iş nedenli kas-iskelet sistemi bozuklukları – Olgular ve rakamlar, Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı 2010

Kas iskelet sistemi ağrısı herkesi; beyaz ve mavi yakalıları, pilotluk veya sürücülük gibi uzmanlık isteyen meslek dallarında çalışanları ve hatta düzenli olarak egzersiz yapan sporcuları dahi etkiler.

Şekil 2: WHO istatistikleri, bel ağrısının, engelli yaşamın bir numaralı sebebi olduğunu göstermektedir. İnsanlar yaşadıkları ülkelerin iktisadi gelişimi ya da bulunduğu yerden bağımsız olarak aynı şekilde acı çekiyorlar.

Kas-İskelet Sağlığında Paradigma Değişimi

Tıbbi sonuçlarda iyileşme olmaksızın sürekli artan sağlık maliyeti hem sağlık hizmeti sağlayıcılarının hem de ödeme yapanların, mevcut sistemin temellerini sorgulamasına neden olmuştur. ‘Hizmet ücreti’ modeli daha fazlasını yapmak için teşvik edicidir. Hastaya ne kadar işlem uygulanırsa para da aynı oranda artar. Yeni yaklaşım, hasta için üretilen değere odaklanmak ve maliyeti en uygun seviyede tutmak ve güvenli olmak adına sadece kanıta dayalı yöntemleri kullanmaktır. Sonuçları hasta ve ödeyen açısından anlamlı bir yöntemle ölçebilme kabiliyeti kritik bir ögedir. Örneğin, birkaç yeni çalışma, omuz sıkışması3, dejeneratif diz problemleri4 ve omurga instabilitesi gibi birçok eklem problemi için cerrahinin doğru tedavi olmadığını gösteriyor5.


3. Omuz sıkışma sendromu tedavisinde artroskopik akromioplastinin uzun vadeli faydalarına dair hiçbir kanıt yoktur, S. Ketola ve ark., Bone Joint Res 2013; 2

4. Diz Osteoartritinde Artroskopik Cerrahinin Randomize Bir Çalışması, Alexandra Kirkley, M.D & ark., N Engl J Med 2008

5. Lomber instabilite için stabilizasyon ameliyatı: Bilimsel bir dayanağı var mı? Muggleton JM1, Kondracki M, Allen R. J Spinal Disord. 2000

Şekil 3: Araştırma bulguları ve sigorta poliçeleri, geleneksel yöntemleri denenmeden önce pahalı ve invaziv tedavilerin kullanılması konusunda cesaret kırıcı oluyor. Kronik ve tekrarlayan sorunlar için ilk tercih aktif terapidir.

Bunun yerine, aktif rehabilitasyonun, anlamlı derecede daha az komplikasyon riski ve maliyeti ile birlikte eşit derecede etkili olduğu gösterilmiştir. Sırt ağrısı için Avustralya, Kanada ve İngiltere de dahil olmak üzere birçok ülkede yeni tıbbi yönetmelikler yayınlanmıştır. Bu belgelerde, olumsuz bulgu olmadığı sürece ağrı döneminin ilk 12 haftasında MR da dahil olmak üzere herhangi bir pahalı prosedürden kaçınılması önerilmektedir. Bunun yerine, birincil tedavi yöntemi olarak aktif terapi önerilir.

Geleneksel Aktif Fi Zyoterapiyle Özdeş Sorunlar

Tercih edilen tedavi olması, mevcut aktif fi zyoterapi yöntemlerinin en uygunu olduğu anlamına gelmez. Aslında bu yöntemlerin istikrarsız sonuç, yüksek maliyet ve dokümantasyon eksikliğine neden olan bazı doğal kusurları vardır.

Zayıf Biyomekanik

Başarılı aktif fi zyoterapide kritik ancak eksik anlaşılan faktörler, egzersizlerin biyomekanik özellikleridir. İyi tasarlanmış bir egzersiz, herhangi bir zararlı hareketi engellemeli, eklemleri sakınırken kaslara yüklenmeli ve her birey için kolayca hassas ayar yapılabilmelidir. Bu bağlamda, mevcut araçlar oldukça ilkel ve etkisizdir. Örneğin, omuzun dış ve iç rotasyonu için yaygın olarak kullanılan lastik bant egzersizleri, kasların güç eğrisine tam ters yük eğrisine sahiptir. Kasların en zayıf olduğu hareketin sonunda yük en yüksek seviyededir. Bu, antrenmanın etkisinin yetersiz kalmasına neden olurken eklem üzerine gereksiz yük getirir.

Şekil 4: Omuzun dış rotasyonu için yaygın olarak kullanılan bu egzersiz zayıf biyomekanik için tipik bir örneğidir: bant gerilince yük artar, kasların kuvveti azalır.

Rastgele Yaklaşım

Bu programların rastgele oluşu genel olarak kabul edilen bir problemdir. Hangi egzersizlerin, ne sıklıkta, ne yoğunlukta vs. olacağına dair belirlenmiş herhangi bir standart yoktur. Programlar fi zyoterapistlerin tercih ve tecrübelerine dayanarak planlanmaktadır. Bu da sistemin hiçbir zaman gerçek anlamda öğrenemeyeceği ve zaman içerisinde kendini geliştiremeyeceği ve hastadan hastaya, terapistten terapiste değişen tutarsız sonuçlar anlamına gelir.

Yüksek Maliyet

Fizyoterapi temel olarak birebir yapılan bir tedavidir. Bu da hasta hacminin artırılmasının maliyeti de arttırdığı anlamına gelir. Bu nedenle, fi zyoterapi asla çok kârlı olamaz. Ayrıca çoğu durumda, program uzunluğunu sınırlandırmaya zorlar ki bu da uzun vadeli sonuçlara zarar verir.

Şekil 5: Geleneksel fi zyoterapide kârlılığın ölçeklendirilmesi imkansız olmasa bile oldukça zordur. Hasta sayıları arttıkça, terapistin kaynakları da artmalıdır.

Dokümantasyon Eksikliği

Fizyoterapiye az itibar edilmesi ve ödeme seviyelerinin düşük kalmasına neden olan asıl mesele zayıf dokümantasyondur. Hastanın önceki ve sonraki durumunu değerlendirmek için bazı ölçümler kullanılıyor olabilir ancak programların asıl içeriğiyle ilgili olarak neredeyse hiçbir kayıt tutulmamaktadır. Ayrıca bir çeşit açıklama olsa bile bu açıklamalarda da çeşitli parametrelerin niceliksel verileri eksiktir. Kritik veri eksik kaldığında gerçek bir öğrenme ve optimizasyon gerçekleşemez.

Şekil 6: Yetersiz dokümantasyon fi zyoterapinin en büyük problemlerinden biridir.

David’in Akıllı Çözümü

David’in akıllı çözümü bu sorunları rehberlik, kontrol ve veri toplama için gelişmiş çalışma teknolojisi ve bulut tabanlı bir yazılım kullanarak çözdü.

Optimize Edilmiş Biyomekanik

Omurga, kalça, diz ve omuz eklemleri için optimize edilmiş biyomekanik özelliklere sahip, ekleme özel cihazlar da bu çözümün içerisinde yer alıyor. Bu cihazlar doğru eklem ve eksen konumlandırma, bilimsel olarak kanıtlanmış yük eğrileri6 ve etkili fi ksasyonlarla sağlanan hedefli izolasyonu sayesinde eklemlere karşı son derece nazik olmakla birlikte, mümkün olan en fazla nöromusküler çalışma etkisini sağlar.

Şekil 7: Özel olarak tasarlanmış antrenman ve test cihazlarında optimize edilmiş eklem açıları, vücut sabitleme ve değişken yük özelliklerini barındırır; bu özellikleriyle ilk başta oldukça hafif ve rahat bir kullanım hissettirseler de birkaç tekrardan sonra çok yorucu ve etkin oldukları anlaşılmaktadır.

Her cihazda bulunan bir bilgisayar terminali hastaları, bireyselleştirilmiş programlarında öngörülen parametreleri aynen izlemeleri için yönlendirir ve motive eder. Parametreler arasında seçilen hareketler, ayarlamalar, yükleme, hareket aralığı, tekrarlar, hareket hızı, ilerleme, oturum numaraları ve frekansları bulunur. Bu parametrelerin tasarımı ve ince ayarları bulut tabanlı yazılım kullanımıyla yapılır ve hastalar uyum seviyeleri hakkında anında geribildirim alır.

Yapısal Yaklaşım

Bireyselleştirilmiş programlar yapılandırılmış ve sistematik bir şekilde uygulanabilir çünkü tüm parametreler niceliksel ve kontrollüdür. Programlar, çıktılar konusunda yüksek öngörülebilirlik sağlarken planlama süresini en aza indiren teşhis ve test tabanlı şablonlara dayanır.


6. Diz uzatıcısının sinirsel aktivasyonu ve kuvvet üretimi üzerine değişken dirençli ekipmanlarla uygulanan yorulma yükünün etkileri, K. Häkkinen, H. Kauhanen ve P. V. Komi, Electromyogr. Clin. Neurophvsiol. 1988, 28, 79-87.

Şekil 8: Her cihaz buluta kablosuz olarak bağlanır ve bir RFID kart dokunuşuyla bireysel ayarların yüklü olduğu eğitim programına ulaşılır. Koltuk ayarlamaları otomatiktir ve hastalar sisteme girerken veya kullanırken herhangi bir yardıma ihtiyaç duymazlar.

Yüksek Verimlilik

Cihaz ve yazılımların kapsamlı yapısının yanı sıra David cihazlarının kullanımı son derece kolaydır. Her bir cihaza bir RFID kartı ile giriş yapılır. Koltuklar ve diğer destek unsurları otomatik olarak ayarlanır ve program buluttan çekilir. Birkaç talimatlı seansın ardından hastalar, daha kritik işlemleri dahi insan müdahalesinden bağımsız gerçekleştirilebilen bu sistemin kullanımında hızla ustalaşır. Bir fi zyoterapist ilgi kalitesinden herhangi bir ödün vermeksizin 3-6 hastayı aynı anda kontrol edebilir. Ayrıca, hastanın kendi kendine çalışması da mümkündür ve bunun hem tıbbi hem de ekonomik açıdan çok etkili olduğu kanıtlanmış durumdadır.

Kapsamlı Veri Toplama

İlgili tüm veriler otomatik olarak çeşitli kaynaklardan toplanır: e-posta bağlantıları, tabletler, cep telefonları, Bilgi-Kioskları ve David cihazları. Veri toplama işlemi, her tedavi yöntemine göre önceden programlanmıştır; bu, asgari insan müdahalesiyle tüm verilerin toplanmasını sağlar. Veriler anketlerden, testlerden, ağrı çizimlerinden ve alıştırmalardan toplanır. Tüm veriler anında raporlama ve analiz için kullanılabilir. İlgili tüm veriler, yöneticiler tarafından her zaman ulaşılabilir durumdadır. Bu akıllı çözüm ile fi zik tedavideki en kritik eksiklikler giderilmiş ve aynı zamanda yeni iş olanakları açılmıştır.

İlaç Olarak Hareket

Hareket, kas-iskelet sistemi problemlerinin tedavisinde çok etkili bir ilaç olabilir. Ancak diğer herhangi bir ilaç gibi çok fazlası zararlı, çok azı ise etkisiz olabilir. David olarak 25 yılı aşkın tecrübe, çok sayıda çalışma ve kapsamlı veri toplama sayesinde her hasta ve rahatsızlık için doğru hareket ve yükleme dozajını uygulamayı öğrendik. Başarılı bir ilerlemenin ana bileşeni, yükleme ve hareket aralıklarını çok hassas seviyede kontrol edebilme kabiliyetidir. Bu, tüm hareket aralıklarında sorunsuz ve kullanımı kolay bir şekilde yükleme yapabilecek doğru bir cihaz tasarımıyla mümkündür. Hareket ve hızın kontrolü, kişiye göre önceden belirlenmiş, güvenli aralıkların takip edilmesini sağlayan duyarlı grafik geribildirim sistemi tarafından doğru şekilde yapılır.

Şekil 9: Tek bir düğmeye dokunarak yükleme ve hareketlilikteki ilerleyişi, ağrı azalmasını ve seçilen anket indekslerini gösteren bir raporun çıktısı alınabilir.

Şekilde de görebileceğiniz gibi Yükleme artırılmadan önce dokunun iyileşmesi için yeterli sürenin verilmesi ve işlevsel kapasitesinin normale dönmesi önemlidir. Her eklemin ve her kişinin kendi iyileşme hızı vardır. David’in yazılım çözümü, geri bildirim ve ağrı kurallarını baz alarak program parametrelerini akılcı bir şekilde ayarlayabilir.

Şekil 10: Ağrılı eklemler ve doku, yükleme ve hareket aralığı koşullarını kritik derecede sınırlayabilen faktörlerdir. Bu şema, yükleme devamlılığının tedavi sırasında nasıl kontrol edildiğini göstermektedir. Yüklemeyi ağrı eşiğinin altında tutarken aynı zamanda kaslardaki ve dokudaki adaptif değişiklikleri sağlamayı amaçlamak önemlidir. Bu örnekte, ağrı izleme özelliği, durum stabilize olana kadar yükü azaltma işlemini başlatılmıştır.

Ekleme Özel/Odaklı ve Fonksiyonel Antrenman Karşılaştırması

Cihaz temelli rehabilitasyon ile ilgili sıklıkla tartışılan konulardan biri de yakından kontrol edilen ve yönlendirilen egzersizler ve daha işlevsel egzersizlerin hangisinin daha faydalı olduğudur. Bu soru özellikle, basit araçlar kullanarak ve üst seviyede kişisel denetimle çalışan fizyoterapistler tarafından sorulur.

Şekil 11: Bu bileşik egzersizde hem kalça hem de sırt uzatıcılar aktive edilmiştir. Zayıf sırt, izometrik kuvvet kullanılarak korunurken , asıl iş kalça uzatıcı kasları ile gerçekleştirilir. Bu tür egzersizler iyi koordinasyon gerektirir ve yükler arttıkça hızla tehlikeli hale gelebilir.

Yaklaşımımızı anlamak için, öncelikle kuvvet antrenmanındaki bazı temel öğeleri dikkate almak önemlidir. Bir yükle yapılan her hareket, bir miktar koordinasyon gerektirir. Hareket ne kadar “fonksiyonel” ise o kadar çok koordinasyona ihtiyaç vardır. Örneğin, “dead-lift” (Şekil 11) etkili bir egzersizdir ancak çok fazla koordinasyon becerisi gerektirir. Yükleme arttıkça, egzersiz daha zorlayıcı ve hatta tehlikeli hale gelir ki bu, hastalara tavsiye edilecek bir seçenek değildir. Bileşik bir harekette (birden çok kas grubu ve eklem kullanılarak) asıl işi güçlü çevreleyen kaslar yaparken, zayıf kaslar ve ağrılı eklemler otomatik olarak izometrik (statik) kas kuvvetinin kullanımı ile korunur. Adı extension olan ve çoğu makina ile yapılan antrenmanın omurga ile ilgisi çok azdır, bu daha ziyade bir kalça extension egzersizidir. Omurga için etkisiz olmasının yanı sıra, gerçek bir tehlike söz konusudur çünkü zayıf omurga kaslarına kolayca aşırı yük binebilir.

David cihazlarındaki teknoloji, güçlü ve baskın olan kasların etkisini ortadan kaldırarak çalışmanın zayıf ve sık ağrılı eklemlere ve kaslara odaklanmasını sağlar. Şekil 12, doğru bir fiksasyonun zayıf omurga kaslarının dinamik olarak çalışıp omurlar arası bölgeye has bir hareketin kolayca yapılmasına ve küçük, kritik omurga-arası kasların harekete geçmesine nasıl yardımcı olduğunu göstermektedir. Bizim yaklaşımımız, güçlü kaslar ve telafi edici hareketlerin hedeflenen antrenmanı kolayca mahvedebileceği daha zorlayıcı fonksiyonel antrenman yerine hedefli, güvenli ve son derece verimli, yönlendirilmiş egzersizleri kullanmaktadır. Bu aynı zamanda hareketin ağrılı olmadığını fark eden hastanın, hareket etme konusunda hızla ustalaşmasını da sağlar. Çalışma, sorunlu eklemleri çevreleyen kaslarda tatminkar bir his yaratır ve bu da devam etme motivasyonunu güçlendirir. “Zayıf bağlantı” ortadan kalktıktan sonra, normal işlevselliğe dönmek mümkündür ve daha fonksiyonel egzersizler güvenli hale gelir.

Şekil 12: Hip-Fix çözümü, uygun fiksasyonun çalışma etkisini tam olarak gereken yere hedeflemeyi mümkün kılan iyi bir örnektir. Bu güvenli bir egzersizdir ve omurgayı omurlar arası bir hareket yaratmaya zorlar; bu hareketin başka yöntemlerle kontrollü bir şekilde yapılması çok zordur. Kritik küçük omurga kasları ve multifidus etkili bir şekilde çalıştırılır.

Bulut Tabanlı EVE Platformu

EVE platformu, tüm tedavi sürecini yönetir, kişisel rehberlik yapar ve raporlama için tüm verileri toplar. Terapistlere daha iyi tedavi seçenekleri sunma konusunda yardımcı olur ve iyileşme sürecindeki müşterileri motive eder. Aynı zamanda yönetimin her bir terapistin yaptığı işlemlerin kalitesini ve miktarını çevrimiçi ve gerçek zamanlı olarak izleyebileceği bir kontrol aracıdır.

EVE Platform Bileşenleri

EVE Terminalleri – Tüm tedavi cihazlarının, hastaların bir RFID kartı ile giriş yapıp doğru çalışma ayarlarını görebilecekleri, renkli, dokunmatik ekranlı bir monitörü vardır. Cihaz, ayarlarının çoğunu terapistler tarafından depolanan tercihlere dayalı çalıştırıcılar aracılığıyla otomatik olarak yapar. Çalışma sırasında, hastanın kendi ağrısız hareketlilik ölçüm değerlerinden türetilen güvenli hareket aralığını gösterir. Terminal aynı zamanda doğru hareket hızı konusunda rehberlik yapar ve çalışma koordinasyonunu sürekli olarak izler. Hastalar hareket aralığı, çalışma miktarı, koordinasyon ve hız temel alınarak tasarlanan egzersizleri ne kadar doğru yaptıklarıyla ilgili anlık geri bildirimler alır.

EVE Bilgi-Kiosk – Hastalar tarafından seansa giriş için kullanılır. Eğer varsa terapistlerin mesajlarını gösterir ve hastadan ağrı bilgisi alınabilmesi için önceden programlanmış anketleri uygular. Hastalar mevcut / geçmiş / gelecek antrenman programlarını burada görebilirler. Terapistler ise hasta programlarını kioskta kolayca değiştirebilir.

EVE Egzersiz-Kiosk – EVE sistemi sadece aygıtlı egzersizler ile sınırlı değildir. Hastanın programlarına resim, video ve yazılı talimatlarla herhangi bir egzersiz veya tedavi eklenebilir. Egzersiz-Kiosku’nun 42-inç büyüklüğünde dokunmatik bir ekranı vardır ve kinetik takip sayesinde uzaktan el hareketleriyle çalıştırılabilir. Hastalar, yaptıkları egzersizleri ve bu egzersizleri yaparken sorun yaşayıp yaşamadıklarını kolayca buraya işaretleyebilirler.

Şekil 13: EVE platformu, her cihazı kablosuz olarak buluta bağlı olan merkezi Bilgi kiosk’una bağlar. Eğitim programı ve cihaz ayarlarına bir RFID etiketi ile ulaşılır ve tüm test sonuçları, anketler ve tüm eğitim verileri otomatik olarak bulutta depolanır. Çeşitli web tabanlı cihazlarla bu verilere erişmek mümkündür.

EVE Bulut Servisi – Tüm EVE platformunun kalbidir. Tüm çalışma bilgileri, tedavi verilerinin eksiksiz bir analizi için sunucu yazılımında saklanır. Gerçek anlamıyla tam bir bulut servisi olduğundan, sisteme herhangi bir yerden bir web tarayıcısı aracılığıyla erişilebilir. Bulut servisi, uzmanlar ve müşterilere aşağıdaki işlevleri sunar.

 • Optimal tedavi programı oluşturmak için fonksiyonel profil analizi;
 • Bireyselleştirilmiş yaklaşım için tedavi şablonları ve programları;
 • Ayrıntılı çalışma analizi için her hareketin kalite takibi;
 • Analiz edilmesi kolay tedavi geribildirimin anketleri;
 • Başarı ve gelişmeye dayalı ilave egzersizler için müdahale motoru;
 • Tedavi başarısını değerlendirme amaçlı, tüm tedavinin takibi
 • Merkezi yönetim için kalite ve nicelik verileri
 • HL7 arayüzü üzerinden herhangi bir hasta kayıt sistemine tam entegrasyon

David, daha arzu edilir sonuçlar elde edebilmek adına daha iyi, daha hızlı ve daha uygun maliyetli yöntemler bulmak üzere birleşik veri toplama aracılığıyla dünyanın birçok merkeziyle işbirliği yapar. Toplanan veriler manuel olarak EVE veri tabanından çıkarılabilir ve Matlab gibi matematiksel araçlarla analiz edilir. Verimliliği artırarak, tedavide başarı sağlayacak kritik faktörlerin bulunması için elde edilen verilere makine öğrenme algoritmaları uygulanır.

Gerçek Zamanlı İzleme

EVE Bulut Servisi – merkezde gerçekleşen her şeyin gerçek zamanlı görüntüsünü sunar. Merkez verilerine erişimi olan kişiler için günlük hacimleri ve kaliteyi bir bakışla izlemek kolaydır. Herhangi bir anormallik, bireysel ziyaretlerin ayrıntılarına girerek incelenebilir.

Tüm ilgili veriler, herhangi bir ekstra çaba harcamadan otomatik olarak toplanır. Bu, verilerin tamamına kesintisiz olarak ulaşılabileceği anlamına gelir. Bu gerçek zamanlı verilerin ulaşılabilir olması ekonomik görünüm, hizmet düzeyi ve tıbbi kalite gibi konularda proaktif bir yaklaşım sağlar. Hastayla ilgili mevcut tüm verilerin toplandığı, hesaplanmış indeksler ve grafiklerle geliştirilmiş kapsamlı raporların tek bir tıkla çıktısı alınabilir. Sistemin esnekliği sayesinde raporun, her sağlık sistemi tarafından gerekli görülen herhangi bir parametre setini içermesi mümkündür.

Ar-Ge açısından bakıldığında bu tür veriler, sorunların anlaşılması ve en etkin çözümlerin bulunması adına çok değerlidir. David, veri kullanımını en üst düzeye çıkarmak için veri analitiği araçlarını ve yapay zeka öğrenme yöntemlerini kullanmaya başlamıştır.

Şekil 14: Terapistler ve yöneticiler, günlük ziyaretlerin genel incelemesi de dahil olmak üzere tüm ilgili verilere gerçek zamanlı olarak erişme imkanına sahiptir. Tek bir bakışta, her bir ziyaretin kalitesini görmek ve daha ayrıntılı verilere ulaşmak mümkündür.

Büyük Veri Analizi – Yapay Zeka

David’in modern bulut tabanlı veri toplama platformu, kas-iskelet sistemi sağlık hizmetlerinde benzeri görülmemiş yeni fırsatlar yaratmıştır. Platformu kullanarak, bir tedavi süreci sırasında çeşitli veri setleri toplamak mümkündür. Bu veriler tüm dünyadan genel sağlık durumunu, demografik bilgileri ve diğer ilgili geçmiş bilgilerini, tedavi sürecini, ayrıntılı egzersiz parametre ve tedavi sonucunu tanımlayan hastalardan elde ediliyor. Platform böylece, yüksek bilimsel potansiyeli sunan bir bilgi hazinesi üretiyor. David kliniklerinde sırt ağrısı ve diğer eklem ağrısı tedavilerinde uzun zamana yayılan bir deneyim kazanılmış olsa da son zamanlarda elde edilen veriler, kas iskelet sistemi ağrısının optimal tedavisine dair daha önce hiç kavranamamış yeni anlayışlar ortaya çıkmasına neden oldu. Örneğin, hasta gruplarının başarılı ve başarısız sonuçlarına göre yapılan bir karşılaştırma; ilk beş tedavi seansı sırasında ağrı düzeylerinde herhangi

bir iyileşme olmadığı takdirde, programın gelecek seanslarda da faydalı olmayacağı ve bu nedenle daha ileri bir konsültasyona ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymakta. Bu tür bilgiler hem ödeme yapan tarafın hem de hastanın memnuniyetini korumaktadır. David, bu tür yüksek kalitedeki kapsamlı verilerle, Yapay Zeka (AI) kullanılan veri analizinde bir sonraki aşamaya geçiyor. Gelişmiş bilgisayar öğrenme algoritmaları ve hızla artan hasta verilerini kullanan David’in AI motoru, veri toplama prosedürünü optimize eder, benzer tedavi yanıtlarına sahip hasta alt gruplarını bulur, tedavi sonuçlarını öngörür ve tedavi periyodunun farklı aşamaları boyunca tedaviyi optimize eder. AI motoru bu şekilde, kitlelere özel tedavi programları, daha yüksek başarı oranı ve daha iyi öngörü kabiliyeti sağlayabilir. Başarı artık şansa veya terapistin tecrübesine değil, sistemde kayıtlı kanıtlara ve sonuçlra dayanmaktadır.

Şekil 15: Tüm eğitim parametreleri nicelleştirilir ve analiz için hasta verisinin geri kalanıyla birlikte toplanır. Makine öğrenme al- goritmaları, tedavi için giderek artan oranda kesin öneriler sunar ve platform, bu nicel veriyi, hastaların cihazlarda ve ek tedavi modüllerinde takip edebilecekleri kesin parametrelere dönüştürebilir.

Geniş Uygulama Yelpazesi

Kökleri spor bilimine dayanan David teknolojisi, seçkin sporcuların en zorlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa edildi. Bu ihtiyaçlar, sporcuların son derece yoğun egzersizleri en düşük yaralanma riski ile yapmasını sağlayan tavizsiz biyomekanik çözümlerin sunulmasını gerektiriyordu. Aynı teknik ilkelerin, rehabilitasyonda da mükemmel bir şekilde çalışması bizim için sürpriz oldu: yüksek yoğunluk ile birlikte düşük eklem baskısı ve yaralanma riski. Fakat o zamanki rehabilitasyon cihazlarımızın (bugünkü birçok cihazın olduğu gibi) kullanımı karışıktı birçok ayarlama gerektiriyordu. Bu nedenle, normal antrenman için bir tür ve rehabilitasyon için ise başka bir tür cihaz olması gerekiyordu. David cihazlarının gelişmiş son versiyonu otomatik ayarlamalar ve kilitlenebilir yayların kullanıldığı en son yenilikçi teknolojiyi temel alır. Sadece 1-2 ayar ile (endüstri standartları 5-6 ayar demek), artık aynı cihazlarla zorlu

rehabilitasyonları ve yüksek yoğunluklu sporcu antrenmanlarını yapmak mümkün. Cihazların kullanımı o kadar kolaydır ki birkaç ziyaretten sonra herhangi bir denetime gerek kalmaz. Bulut tabanlı EVE rehberlik çözümü sunan David sistemiyle fayda ve güvenlik konusunda herhangi bir taviz vermeden, rehabilitasyondan korumaya ve spor antrenmanlarına kadar çeşitli uygulamaları yapmak mümkündür. Diğer taraftan birçok durumda, bu uygulamaların üçü de aynı yerde uygulanabilmektedir. Örneğin, seçkin bir sporcu sağlığına kavuşturulduktan sonra ve performansı artırmak için aynı sistemle hiç ara vermeden çalışmaya devam edebilmektedir. Aynı durum sistemi çok cazip bulduğu için üye olarak devam etmek isteyebilecek herhangi bir hasta için de geçerlidir. Yenilikçi çözümümüz birçok yeni iş fırsatı yaratmaktadır ve bu sektördeki tüm sağlık pazarını dönüştürmesi kaçınılmaz olacaktır.

Omurga

Diz ve Kalça

Omuz

Rehabilitasyon / Tedavi

Önleme

Elit Sporcular

Lumbar Omurga

 • Disk hastalığı
 • Fonksiyon bozuklukları
 • Dejenerasyon
 • Spondilolistis
 • Travma Sonrası Sendromu
 • Başarısız Sırt Ameliyatı Sendromu

Servikal Omurga

 • Dejenerasyon
 • Travma Sonrası Semptomları
 • Fonksiyon Bozuklukları

Kalça

 • Kalça Artrozu
 • Kalça Kırığı
 • Kalça Artroplastisi
 • Femur Kırıkları

Omuz

 • Rotatör Manşet yırtıkları
 • Impingement Sendromu
 • Donuk Omuz
 • Cerrahi Öncesi Ve Sonrası
 • İnstabilite
 • Bursit

Diz

 • Diz Artrozu
 • Total Diz Artroplastisi
 • Kuadriseps ve patella tendonu yırtıkları
 • Patella Kırıkları
 • Tibia Kırıkları
 • ACL, MCL, PCL, menisküs yırtıkları
 • Cerrahi öncesi ve sonrası
 • Koşucu Dizi
 • Patella çıkığı
 • Yaşlılar
 • Ofis Çalışanları
 • Silahlı Kuvvetler Mensupları
 • Fabrika Çalışanları
 • Şoförler / Pilotlar
 • Hastane Çalışanları
 • Dövüş Sporları
 • Tenis
 • Golf
 • Futbol
 • Motor Sporları

Şekil 16: Cihazların optimize edilmiş biyomekanik özellikleri, kullanımı kolaylığı ve BT sistemi birçok uygulamayı mümkün kılar.

Bilimsel Kanıt

David cihazları ve kavramlarıyla yapılan çalışmalar iki kategoriye ayrılabilir: 1) doğrulama çalışmaları, 2) tıbbi ve ekonomik sonuç çalışmaları. Bazı çalışmaların bizim tarafımızdan başlatılmasına reğmen tamamı sigorta şirketleri ve otomobil üreticileri gibi üçüncü taraf şirketler tarafından yürütüldü ve çoğu araştırma bu alanın uzman dergilerinde yayınlandı.

Doğrulama Çalışmaları

İlk önce bizim geliştirdiğimiz değişken direnç yöntemi incelendi. Profesör Paavo Komi’nin gözetiminde David’i diğer yöntemlerle karşılaştıran, yükleme eğrilerinin doğruluğunu ve çalışmaların etkinliğini onaylamak için EMG kullanılan bir dizi çalışma yapıldı. Sonuçlar çok açıktı: David değişken prensibi gerçekten optimaldi ve kaslar üzerinde büyük bir yorucu etkiye sahipti (bkz. kutu 1)1.

Sonuç olarak, bu bulgular diz uzatıcı kaslarının değişken direnç karşısında tekrarlayan eşmerkezli kasılmalarının, nöromüsküler performans üzerinde büyük yorucu etkilere neden olan optimal yükleme koşulları oluşturabileceğini düşündürmektedir.

Şekil 17: Çalışma1, David’in değişken yüklemesinin, tüm hareket alanı boyunca eşit olarak dağıtılan yüksek EMG aktivitesi yarat- tığını gösterdi. İzokinetik cihazları kullanan benzer çabalar % 40 daha düşük aktivite seviyesi üretti.

Bunları, izometrik mukavemet test yönteminin cihaz içi ve cihazlar arası güvenilirliklerini analiz eden birkaç çalışma (Almanya 1992, İsveç 2001, Avusturya 2014) izledi; ki hepsi de yüksek bir güvenilirlik seviyesi ile sonuçlandı (bkz. Kutu 2).

Sonuçlar, David boyun ekipmanıyla ölçülen dikey bir konumdaki boyun dayanıklılığının, cihaz içi ve cihazlar arası güvenilirliğinin neredeyse mükemmel olduğunu gösterdi.

EMG doğrulama çalışmaları, Köln Üniversitesi ile işbirliği içinde David’in izolasyon ilkesinin gerçekten hedef kasları yorup çevresindeki güçlü kasları durdurduğunu tespit etmek için yapıldı2. Bu çalışmalar, güçlü kalça extensorlarının bloke edilişinin yanı sıra aslında omurgaya ait hedef kaslarda yüksek seviyede hareketin de engellendiğini güzel bir şekilde gösterdi. Sırt hastaları ve sağlıklı kişilerle EMG spektral analizi kullanılarak bir dizi yorgunluk çalışması yapıldı ve bu yöntemlerin tanı ve sonuç aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağı araştırıldı3. Bir sonraki çalışmada, MFP’nin (EMG ortalama güç frekansı) rehabilitasyon sonrası sonuçlarda geçerli bir ölçüt olup olmadığı test edildi4. Optimal yükleme yöntemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için ikibinlerde iki çalışma daha yapıldı. Birinci çalışma, bacak presi egzersizindeki değişken ve sabit direnci karşılaştırarak inceledi ve en iyi antrenman etkisinin (David G210 Çok İşlevli Bacak Pres’in de kullanılan) değişken dirençli bir yöntemle hafifçe artan yük ile elde edilebileceğini buldu5.

İkinci çalışma, David değişken direncini suni (havalı) yüklemeyle (HUR) karşılaştırdı. Bulgular, doğru değişken yüklemeyle, herhangi bir eklemin fonksiyonunun düzeltilmesi için gerekli olan daha yüksek yorulma oranını sağlamanın mümkün olduğunu gösterdi6.

Şekil 18: Aktif ayakta rehabilitasyondan sonra fiziksel egzersiz gruplarının bel ağrısı nedeniyle işe devamsızlık yapmadan yaşa- ma devam etme modelleri (Kaplan-Meier). Düz çizgi (yukarıdaki) herhangi bir fiziksel aktiviteye sahip olan grubu belirtir; Noktalı çizgi (aşağıda) fiziksel olarak aktif olmayan grubu belirtir. Grup farkı istatistiksel olarak anlamlıydı (P, 0.01).

Tıbbi ve Ekonomik Sonuçlar

David sisteminin medikal ve ekonomik etkinliğini analiz eden, çoğunlukla sırt problemleri ile ilgili birçok çalışma bulunuyor. En iyi çalışmaların bazıları Spine gibi önde gelen tıbbi dergilerde yayınlandı. Bir randomize araştırma, kronik bel ağrısı olan hastalarda aktif rehabilitasyon ve pasif kontrol tedavisinin sonuçlarını 6 ay ve 1 yıl süreyle takip ederek karşılaştırdı. Aktif aşamalı tedavi programı ağrıyı ve hastanın kendisini kısıtlamasını azaltmada ve ayrıca bel dayanıklılığının arttırılmasında pasif kontrol tedavisine göre daha başarılı oldu7. Bir başka çalışma, aktif poliklinik bel çevresi rehabilitasyonundan sonra, fiziksel egzersizin ve hareketsizliğin uzun vadeli sonuç üzerindeki rolleri incelendi.

Denekler 12 hafta aktif bir program aldı ve algılanan VAS ağrısındaki ortalama düşüş -30 mm idi. Programdan sonra, grubun bir kısmı bazı faaliyetlerini sürdürürken, diğerleri pasif durumda kaldı. Sonuç, bu faaliyetlerin elde edilen sonuçların etkin bir şekilde sürdürülmesine yardımcı olduğunu ve bu nedenle hastalara kuvvetle tavsiye edildiğini açıkça gösteriyor. Şekil 16, aktif grup belirgin şekilde daha az izin kullanırken pasif grubun hastalık nedenli işe gelmediği gün oranlarının arttığını gösteriyor8.


1. Örneğin. Diz extensorunun sinirsel aktivasyonu ve kuvvet üretimi üzerine değişken dirençli ekipmanlarla yorucu yüklemenin etkileri, K. Häkkinen, H. Kauhanen ve P. V. Komi, Electromyogr. Clin. Neurophvsiol. 1988, 28, 79-87.

2. Spinal Kas Profili, Achim Denner, Springer 1992

3. Kronik Bel Ağrısı Çeken Hastalarda ve Kontroller Grupların- da Sırt ve Kalça Ekstansör Yorgunluk, Markku Kankaanpää, BM, Simo Taimela, Dr Med Sci, David Laaksonen, MD, Osmo Hänninen, DrMedSci, Doktora, Olavi Airaksinen, DrMedSci, Arch Phys Med Rehabil Cilt 79, Nisan 1998

4. Sırt ağrısı rehabilitasyonunun değerlendirilmesinde paraspinal spektral EMG’nin referans değişim limitleri, Markku Kankaanpää, Simo Taimela, Olavi Airaksinen, Patofizyoloji 5 (1998) 217-224

5. Tek tekrarlama sabiti ve değişken dirençli bacak presi hare- ketlerinin kinetik ve elektromyografik analizi, Simon Walker, Heikki Peltonen, Janne Avela, Keijo Häkkinen, Journal of Electro- myography and Kinesiology 21 (2011) 262-269

6. Havalı ve ağırlık istifli cihazları kullanarak farklı direnç yükleme protokollerine nöromüsküler yanıtlar, Heikki Peltonen, Keijo Häkkinen, Janne Avela, Journal of Electromyography and Kinesiology (2012)

7. Kronik Bel Ağrısında Aktif Rehabilitasyonun Etkisi, Ağrı Yoğunluğundaki Sonuçları, Öz-deneyimli Engellilik, ve Lomber Yorula- bilirliği Markku Kankaanpää, BM,Simo Taimela, MD, Olavi Airak- sinen, MD ve Osmo Hänninen, MD, PhD, SPINE Sayı 24, Numara 10, syf. 1034–1042

8. Tekrarlayan veya Kronik Bel Ağrısı için Aktif Ayakta Rehabilitasyon Sonrası Ağrı Yinelemesi ve Devamsızlıktaki Fiziksel Eg- zersizin ve Hareketsizliğin Rolü, Simo Taimela, MD, DMSc, Carlo Diederich, PT, Marc Hubsch, PT ve Michel Heinricy

;

Şekil 19: EMG ölçümleri, David’in Hip-Fix sistemiyle, kuvvetli kalça extensor kaslar etkili bir şekilde engellendiğinde omurga extensor kaslarının kuvvetli şekilde aktif olduğunu gösteriyor.

Almanya’da 200’den fazla lisanslı tedavi merkezi zinciri olan FPZ tarafından yayınlanan üç adet sonuç raporu dizisi bulunuyor. Tedavi yöntemi, David’in kullandığı standart yöntemle aynı ancak Almanlar, güç artışına daha fazla önem verdiklerini belirtiyor. Bu yayınlar ağrı yoğunluğu, ağrı sıklığı, hastalık izni günleri, doktor ziyaretleri vb. gibi çeşitli sonuç ölçütlerine bakıyor. Bu veri kümelerindeki N’ler çok büyük, 4.559 ile 37.943 denek arasında değişiyor. Sonuçlar mükemmel. Örneğin, hastaların yüzde 41’i programdan sonra ağrıdan kurtuluyor, geri kalan yüzde 88’inde ise anlamlı derecede ağrı azalması gerçekleşiyor (başlama ağrı seviyeleri diğer bazı çalışmalarda olduğu kadar yüksek değil)9. Bazı çalışmalar Almanya’daki sigorta şirketleri tarafından başlatıldı veya yürütüldü.

Gothaer sigorta şirketi: “Sırt konseptine yapılan yatırımın geri dönüşü 4.7: 1. Bu, sırt konsepti hizmetlerine yatırılan her avronun 4.70 avro tasarruf sağladığı anlamına geliyor.”

Gothaer sigorta, sırt tedavisine yatırım yaparak, şirketin tıbbi ve hastalık izni masraflarında yaklaşık beş kat daha fazla tasarruf ettiğini keşfetti (bkz. Kutu 3)10. Baden-Württemberg’deki AOK sigorta, bel ağrısı şikayeti olan 1936 sigortalı müşterisinin bulunduğu deney grubu ve 548 kişilik kontrol grubu ile randomize bir çalışma yaptı. Bu kişilerin yaptığı masraflar, deneyin iki yıl önceki ve sonraki yıllarında analiz edildi. Çalışma, program maliyeti düşüldükten sonra deney grubundaki her bir kişinin iki yıllık takip periyodunda 1.307 avro tasarruf ettiğini gösterdi. Frankfurt havaalanında gerçekleştirilen randomize bir çalışma, deney gruplarının ve kontrol grubunun hasta izin günlerini karşılaştırdı. Sonuç, programdan bir yıl sonra, deney grubunun 7,3 daha az, kontrol grubunun ise 1,1 daha fazla hasta izin günü kullandığını gösterdi11. Daimler Chrysler, fabrikalarında “Kraftwerk” adlı özel bir program başlattı. Bu programda araç fabrikasına bir David cihazı yerleştirildi ve işçiler, çalışma saatleri sırasında haftada bir antrenman yaptılar. Bu haftalık küçük antrenmanın sonucunda, hastalık izni vakalarında % 48’lik bir azalma sağlandı12.

Şekil 20: Fabrikanın büyüklüğünden ötürü, eğitim platformunu işçilerin olduğu yere taşımak, onları Daimler Chrysler fabrikasın- daki uzun mesafeleri yürütmekten daha kolaydı. Haftada bir kez bir uzatma egzersizi bile hastalık izni vakalarının % 48 oranında düşmesine neden oldu.

İspanya’nın Vittoria kentindeki Mercedes fabrikasında yeni yapılan bir çalışmazda, biraz daha kapsamlı bir program kullanıldı. Fabrikaya konteyner büyüklüğünde bir yapı yerleştirildi. İşçiler burada haftada bir kez omurga için bir dizayn edilmiş bir antrenman yaptılar. Programın tamamı aynı zamanda eğitim ve ergonomi tavsiyelerini de içeriyordu. Program, sırt ağrısı nedenli hastalık izni günlerinde % 78 azalma sağlayarak olağanüstü sonuçlar ortaya çıkardı.

Şekil 21: İspanya’daki Mercedes fabrikasında sırt ağrısı nedenli devamsızlık, iş saatlerinde haftada bir her biri 10-15 dakika süren 16 eğitim seansı ile yüzde 78 oranında azaltıldı. Daha sonra yapılan ankette işçilerin yüzde 95’i programa devam etmek istediğini belirtti.

Avusturya’nın Viyana kentindeki bir sağlık merkezi, ödemelerini sosyal sigorta sistemi ile yapan hastaları tedavi etmek için David Spine konseptini kullanıyor. Program, 12 hafta boyunca haftada iki defalık bir faz ve 12 hafta boyunca da haftada bir kez devam programını içeriyor. 360 sırt hastasıyla ilgili hükümete verilen periyodik raporlardan biri, VAS ağrısında 49’dan 17’ye, Roland-Morris değerlerinde ise 8,8’den 5,8’e doğru ortalama bir düşüş olduğunu gösteriyor.


9. Örneğin. Integrierte Versorgung Rückenschmerz, Wissenschaftliche belgeleri 2006 – 2008, Dr. Frank Schifferdecker-Hoch, FPZ

10. Manuelle Medizin 2006, 44:308–312, Springer Medizin

11. Reduktion von diagnosespezifi scher Arbeitsunfähigkeit bei Ladearbeitern durch eine gezielte mediziniche rainingstherapie für die Wirbelsäule, B. Sappich, W.

12. Evaluation des Wirbelsäulenkonzeptes Kraftwek, Daimler- Chrysler AG Werk Wörth, Prof. Dr. Huber, Institut Für Sport und Sportwissenschaft der Universität Heidelberg 2003-2005

13. Avusturya’da Tıbbi Terapi, Thomas Kienbacher, Karl-Land-steiner-Institut für ambulante Reha-Forschung, David Dünya Fo- rumu 2014

Dünya Çapında Kullanılan Çözüm – Tercih Edilen Geri Ödemeler

Platformumuz şu anda çok farklı tıbbi ve ekonomik koşullara sahip 30’dan fazla ülkeye kurulmuş durumda. Dünyanın çeşitli yerlerine her ay yaklaşık 5-6 yeni tesis kuruluyor. Bu deneyim birikimi bize tıbbi ihtiyaçların her yerde oldukça benzer olduğunu ve çok farklı ortamlarda da başarılı işletmelerin kurulabileceğini öğretti. Uzun vadede amacımız, her pazarda üçüncü partiler tarafından tercih edilen bir konuma gelmek. Bazı Avrupa ülkelerinde bu konuda zaten başarıya ulaştık, diğer ülkelerde çalışmalarımız devam ediyor. David platformu ile sağlanan fayda ve dokümantasyon seviyesi, üçüncü partiler tarafından avantajlı görülüyor. Veri miktarları arttıkça ve analitik güç geliştikçe, sigorta şirketleri ve sosyal sigorta sistemlerine yönelik cazip çözümler hazırlama konusunda ortaklarımıza daha fazla yardımcı olabiliriz.

Alan Tahsis Etme

David cihazlarıyla kurulan fizik tedavi merkezi alan kullanımı açısından oldukça verimli hale getirilebilir. Aşağıdaki alan tahsis örneğinde konseptin tüm unsurları mevcuttur ve 150 metrekareye sığmak mümkündür. Diğer tesisler mevcut olduğunda, eğitim alanı için gerekli olan alan sadece 75 metrekaredir. Daha yüksek hacimler gerekirse, cihazların bazılarını iki kere kullanarak (örneğin, sol/sağ rotasyon) çıktılar artırabilir. Bu durumda daha fazla alana ihtiyaç duyulabilir.

Finansal Kapasite

David’in akıllı çözümünün geleneksel fizyoterapiden daha kârlı olmasının başlıca nedeni, daha az fizyoterapistle aynı veya daha iyi hizmet seviyesini sunma yeteneğidir. Normal hasta bakımında eğitimli fizyoterapistler kullanıldığında ek maliyet tasarrufu sağlamak mümkündür. David sisteminde ülkeye, ödeme politikasına ve merkez kurulumuna bağlı olarak, bir terapist 3-6 hastayı aynı anda idare edebiliyor ve hastanın tek başına aktif olduğu tedaviler, sadece mevcut terapistin minimal müdahalesi ile yaygın olarak kullanılıyor. David teknolojisi onlarca yıl çelışabilecek şekilde üretildi. Bugün dünyada kullanılan bazı David cihazları 25 yaşın üzerindedir. Bu da iyi tahminle cihazların 10 yılda amortismana tabi tutulabileceği anlamına geliyor. Yıllık maliyet çoğu ülkede bir terapistin maaşından düşük.

Çoğu merkezimiz gün geçtikçe artan bir ivmeyle, özellikle sakin saatlerde müşterilerine koruma devam programları sunma eğilimi gösteriyor. Bu, haftada bir yapılan tipik ziyaretler, ziyaret başına ya da aylık olarak ücretlendirilebiliyor. Bu, merkeze önemli bir ek gelir sağlayabileceği gibi müşteri sadakatini artıracak bir yaklaşım. Hacmen mümkün olduğu sürece müşterilerin üyeliklerine tesis dışında devam edebileceği uydu birimler açmakda pratik bir çözüm. EVE bağlantısı ile tüm etkinlik ve hasta sağlığı yakından izlenebilir. Örnekteki gibi bir merkez kurulumunda ayda 1500-2000 hasta ziyareti gerçekleştirebiliyor (aşağıdaki tabloya bakınız). Çoğu durumda, bunun yarısından daha az bir hacim kâra geçiş noktasına ulaşmak için yeterlidir. Farklı ülkelerde açılan yeni merkezler için finansal modeller geliştirme konusunda oldukça deneyimliyiz. Bu deneyim sayesinde size çeşitli hesap şablonları ve öneriler sunarak yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Şekil 22: Sayfa 18’dekine benzer bir kurulumu olan bir merkezden alınan merkez faaliyet raporu. Rapor, ziyaretlerin sadece % 5’inin 1:1 bir fizyoterapistle nasıl gerçekleştirdiğini gösteriyor. Geriye kalanların tümü, fizyoterapistlerin gözetimindeki hastaların süreci bağımsız olarak idare edebildiği ziyaretlerdir.

Eğitim ve Destek

Eğitim

Birincil motivasyonumuz, merkezimize hayat boyu üye olabilecek mutlu bir hastadır. Bu, doğru teknik bilgi ve sağlıklı iletişim sayesinde neredeyse istisnasız olarak sağlanabilecek bir durumdur. Eğitim sürecimiz bu bilgi ve yaklaşımın, müşterimizin organizasyonlarına mümkün olduğunca etkin bir şekilde aktarılmasını amaçlıyor. Eğitimlerimiz uygulamalıdır ve Helsinki’deki eğitim merkezimizde veya müşteri tesisinde gerçekleştirilir. Genellikle temel beceriler için bir başlangıç eğitimi ve ardından tesiste bir takip eğitimi ile devam edilir. Uzman terapistlerimiz, EVE yazılım paketinin tüm gelişmiş özelliklerini üst düzey kalitede kullanma becerisi ve yetkinliğini kazandırıldığından emin olununcaya kadar eğitim alırlar. Talimat ve videoların bulunduğu kapsamlı bilgi bankası çevrimiçi olarak ulaşılabilir durumdadır. Uzman forumu ise fikir alışverişi ve tartışmalar için ideal bir platform sunmaktadır.

Destek

Destek ihtiyaçları donanımdan yazılıma varan konularda ya da çeşitli materyal ihtiyacından pazarlama desteğine kadar değişen geniş bir çeşitlilik gösteriyor. Distribütörlerimiz, tüm ürünlerin ölçümlerini ve bakımını yapma konusunda nitelikli sertifikalı servis personeline sahip. Müşterilerimizle doğrudan ilişki kurduğumuz ülkelerde, anında yardımda bulunmak için yerel bir servis organizasyonu ile anlaşma yapar ve eğitim veririz. Hizmet kuruluşları, ihtiyaç duyulabilecek yedek parçalarla donatılmış durumdadır ve sözleşme devam ettiği sürece yedek parçalar iki yıla kadar garanti kapsamındadır. EVE yazılım sistemi çok güvenilir bir şekilde çalışır. Yazılıma dair herhangi bir sorun çok nadiren ortaya çıkar. Genellikle bir bilgisayar veya ağ sorunu nedeniyle oluşan sorunlarla karşılaşmaktadır. Yazılım desteği sıklıkla uzaktan yapılır. Bu da soruna çok kısa sürede müdahale edebilmeyi mümkün kılmaktadır. Sorunların çoğu yerel servis personelimiz tarafından halledilebilir. Ancak Finlandiya’daki ekibimiz her zaman yardıma hazırdır ve sistemlere uzaktan erişimleri bulunmaktadır. Sunum, el ilanları ve videolar için bol miktarda malzememiz mevcuttur. Bu nedenle herhangi bir malzeme ve pazarlama ihtiyacı durumunda yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Kas İskelet Sağlığı Alanının Geleceğine Bir Bakış

Sorunların sadece artış gösterdiği bir sağlık sistemine para dökme eğilimindeki güncel yaklaşım sürdürülebilir değildir. Bu gidişatı değiştirmek üzere çarpıcı bir olayın gerçekleşmesi gerektiği bizce oldukça açık. Fizyo terapide geri ödeme, Finlandiya’da neredeyse yok diyebiliriz. Bu da bizi yenilikçi ve maliyet tasarruflu yeni yöntemler aramaya itiyor. Müşterilerimize mümkün olan en iyi bakımı sunmak için onlara yüksek ücretler ödetmek istemiyoruz. Geçtiğimiz Eylül’den bu yana Helsinki’deki ana merkezimizde yeni bir model test edildi. Merkez, iki bölüme ayrıldı: 1) müşterilerin referans ile gelerek bir fizyoterapist tarafından tedavi edildiği tıbbi bölüm ve 2) müşterilerin bir kısmının doğrudan geldiği bir kısmının da başlangıç tedavisinin ardından geldiği üye bölümü. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Tipik bir hasta, tavsiye üzerine 10-15 seans için gelir. Çoğu zaman, yalnızca üç seans sonra, EVE yazılımının rehberliğiyle bağımsız olarak çalışma yapabilen hastanın yanında terapistin durma gerekliliği tamamen ortadan kalkar. Sonuçlar, terapistin gözetimi altındaki seanslarda olduğu gibi kendisi çalışan hastalarda iyileşme oranlarının da hemen hemen aynı olduğunu gösteriyor. Ayrıca gerektiği takdirde müşterilerin, uzman yardımına erişimi her zaman var. Sağdaki şekil, bu modelin nasıl çalıştığını gösteriyor. Hastalar doğrudan veya bir doktor vasıtasıyla gelebilirler.

Doğrudan merkeze geldiklerinde, bir çevrimiçi tarama aracı, hastanın önce bir doktora görünmesi gerekip gerekmediğini gösteriyor. Merkezimizde terapi seansı 67,00 Eurodur ve sadece 8,00 Eurosu sigortalar tarafından karşılanmaktadır. Üye alanında sınırsız erişim ile aylık ücret 65,00 Eurodur. Hemen hemen herkesin üye olarak katılmak istemesi, üye bölümünü finansal olarak daha önemli hale getiriyor. Yüksek geri ödeme seviyelerine sahip olan ülkelerde bile pazar koşullarının gelecekte daha zorlaşacağına inanıyoruz. Sigorta şirketleri kimine göre geniş başkaları için ise çok az olan hizmet kapsamına dair sabit ücretleri ödeme konusunda isteksizdir. Yönelim bireyselleşmeye doğru gidiyor, cepten yapılan sağlık ödemeleri her yerde artıyor. Viyonumuz yapay zeka yardımıyla sonucun ne olacağını önceden belirleyerek her kişi için doğru tedaviyi uygulamaktır. Mevcuttan daha azını isteyerek, güven inşa etmenin mümkün olduğuna inanıyoruz ki aynı zamanda daha fazla yardıma ihtiyaç duyan daha çok insana bunu sağlayabilelim. Helkinsi deneyimi ile şunu gördük ki; kaliteli bakımın pahalı olması gerekmiyor, sağlık hizmetleri sadece hastaların gelip geçtiği değil aynı zamanda insanlara hayatları boyunca işlevsel ve sağlıklı kalabilmeleri fırsat da sunan bir alan.

Şekil 23: David’in kullanımı kolay bir arayüze sahip yüksek teknoloji platformu, hastaları bağımsız eğitim konusunda ustalaştırır. Platform asıl maliyetin düşürülmesine ek olarak sağlık sistemi için yıllarca yük olabilecek insanlara kritik yalnız çalışma becerileri de kazandırıyor.

Araştırma Listesi

Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışmaları

Uzun Süreli Sonuç Çalışmaları


1. Randomize kontrollü araştırma

2. David Omurga Konsepti

3. AOK her seviyede ağrı hastası dahil (1-4 Korff ölçeği), sadece 3-4 dahil edilse tasarruf daha da yüksek olurdu

4. Ardışık Olgu Serisi

NOYA Healthcare

Adres: Hacımimi Mahallesi
Kumbaracı Yokuşu Galata Apt
17/7 Beyoğlu, İstanbul

Tel: 0 555 220 02 00
Email: info@davidturkiye.com
Web: www.davidturkiye.com