Hangi doktora gideceğiz?

Omurga cerrahisi özellikle ortopedi ve travmatoloji, nöroşirurji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, nöroloji, algoloji, radyoloji gibi birçok tıbbi branşın ilgilendiği bir alandır. Hastalarımızın çok sık sorduğu “biz hangi doktora gideceğiz” sorusuna verilecek en iyi cevap; “Her bir branşın ilgi alanı çok geniştir. Bu branşlarda görev yapan doktorlar arasında ana konusu omurga cerrahisi olan ve bu konuda ekstra eğitim görmüş, deneyim sahibi olmuş ve genel pratiğinin yüzde 75’i omurga cerrahisi olanların seçilmesi uygundur” olacaktır.

Komplikasyon nedir? Malpraktis nedir?

Bir tedavinin yapılması, bir hastalığın takibi sırasında ortaya çıkması muhtemel, tıbbi literatürde yer almış istenmeyen sonuçlara komplikasyon denir. Bunlar kolay çözülebilen, zor çözümlenen veya hayatı tehdit eder, organ veya uzuv kaybına neden olabilir tarzda olabilir. Malpraktis ise bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulanmasıdır. Bu konunun izah edilebilmesi için farklı kriterler kullanılmaktadır. Bunları şu alt başlıklarda özetleyebiliriz:

  1. Teşhis konusunda yargı hatası
  2. Tedavi hataları
  3. Aydınlatma ve tavsiye eksikliği
  4. Komplikasyonun zamanında fark edilememesi

Komplikasyonların en aza indirilebilmesi için hastanın da hekime kendi özgeçmişiyle ilgili gerekli bilgileri doğru vermesi gerekir. Komplikasyonla malpraktisi ayıran en önemli şeylerden birisi hastanın bilgilendirilmesidir. Bu nedenle doktorun hastaya bilgi vermesi hastanın da bunu çok iyi dinlemesi ve tüm sorularını yöneltmesi gerekir. Hastanelere yatışta ve ameliyat öncesi imzalatılan bilgilendirme evraklarının iyice okunması hasta yararınadır.

Benim üç fıtığım var!..

Lütfen doktorunuza şikâyetinizi tam ve anlaşılabilir tarzda anlatın. “Doktor değil misin sen anla” mantığı ile veya gittiğiniz doktorları veya yaptırdığınız işlemleri söylemeden “bakalım bu ne diyecek” mantığıyla yaklaşmayın. Doktorunuzu bir önceki hekimin anlattıklarını veya radyoloji raporunda siyahla yazılmış notları söyleyerek yönlendirmeyin. Örnek bilgi verme; “Belimden sağ bacağıma vuran ağrım var. Bu ağrı 15 gündür var ve giderek arttı. İstirahatte azalıyor, oturma ve yürüme ile artıyor. Ağrı sağ kalçamdan baldırıma ve topuğuma kadar uzanıyor. Topuğumda ve ayağımın dış yarısında uyuşukluk var. İşe gidemiyorum, hayat kalitem ciddi boyutta düştü. Bu problem yılda üç kez tekrarlıyor.” Kullandığınız ilaçları ismini ve dozunu söyleyerek belirtmeyi ve yapılmış tetkiklerinizi vermeyi unutmayın.

Ameliyatların garantisi olur mu? Garanti istemek ne kadar gerçekçi bir istektir?

Her ameliyatın olası birden fazla komplikasyonu vardır. Bu komplikasyonlar farklı oranlarda olabilmektedir. Oranlar hekimler tarafından uluslararası yayınların ortak sonuçları ve hekimlerin kendi deneyimlerine göre verilir. Herhangi bir oranın yüzde 0.1 olması bunun gerçekleşmeyeceği veya yüzde 70 olması bunun mutlaka gerçekleşeceği anlamını taşımaz. Doktorlar tedavi sonrasında komplikasyon olmaması için tüm bilgi ve tecrübelerini kullanır. Ben hastamın tedavisi sırasında kendime nasıl davranılmasını ve hizmet edilmesini istiyor isem kendilerine de öyle hizmet edeceğime söz veririm. Herhangi bir komplikasyon oluşursa bunun ortadan kaldırılması için bütün bilgi ve imkânlarımı kullanır hastama her türlü desteği sonuna kadar sağlarım.

Ameliyat olmam lazım mı?

Hekimin en önemli görevi hastayı bilgilendirmektir. Hastanın tedavisinin planlanması kadar tedavi edilmediği süreçte hastalığının doğal seyrinin ne olacağı konusunda bilgilendirilmesi de önemlidir. Bu süreç her iki şekilde de fayda ve zarar oranları üzerine kuruludur. Hekim fayda oranının fazla olduğu tarafı bilgi ve tecrübesiyle belirler ve tavsiyede bulunur. Karar mercii hastadır. Hasta tedavinin herhangi bir safhasında kendi iradesi ile kararını değiştirebilir. Hastalıkların birçoğu hayat kalitesi ile ilgilidir. Hasta hayat kalitesinin bozulması nedeniyle bir cerrahi müdahaleyi arzu edebilir veya reddedebilir. Unutulmaması gereken şey yaşın ilerlemesi ile beraber hayat kalitesindeki düşüş devam eder ve bu ileri safhalara taşınırsa; hastanın daha ileri bir yaşta, belki de daha komplike bir ameliyatı kabul etmek zorunda kalabileceğidir.