En sık 40-50 yaşlarda görülür. Hastaların ancak yüzde 4 – 6’sının şikâyetleri vardır. Erkeklerde kadınlara göre üç kat fazla görülür. Hastaların yüzde 2-4’ü cerrahi tedaviye ihtiyaç duyar.

Hastalarda genellikle bel ve bacak ağrısı olur. Hastalar bacakta güç kaybı ve uyuşukluklardan şikâyetçi olur. Kısa süreli istirahat, ilaç kullanımı, günlük yaşam stilinde değişiklikler ve fizik tedavi öncelikle yapılması gerekenlerdendir.

Kesin cerrahi gerektiren durumlar

  1. Geçmeyen ve tahammül edilemeyen, günlük yaşam kalitesini bozan ağrının varlığı
  2. Günlük yaşamı etkileyebilecek ve özellikle ilerleyen vasıfta majör güç kaybının söz konusu olması

Cerrahi İşlem Fıtığın olduğu bölgede kemikte ufak bir pencere açıp, sinir köklerini koruyarak fıtığın alınması esasına dayalıdır. Açık insizyonla veya endoskopik olarak yapılabilir. İki tekniğin sonuç üzerinde farklı bir sonucu yoktu. Lazer veya radyofrekans ile disk ameliyatı çok sınırlı gerekçelerle uygulanır.

Esas itibari ile bel fıtığı ameliyatı şu şekilde anlatılabilir: İçi pamuk dolu bir yastık var ve bu yastığın bir köşesinden dikişlerin açılarak pamuğun dışarı çıktığını veya dikişler açılmadan bir bölgenin balonlaşarak pamukların bu bölgede biriktiğini düşünün. Amaç siniri sıkıştıran bu pamukların alınmasıdır. Ancak teknik olarak açılan yastık bölgesi kapatılamamaktadır. Bu nedenle bel fıtığı ameliyatlarında en az yüzde 8 oranında tekrarlama söz konusudur.

Olası Ameliyat Sonrası Problemler

  • Sinirin yeterince rahatlatılamaması
  • Yara bölgesinde enfeksiyon
  • Omurilik sıvı kaçağı
  • Fıtığın tekrarlaması