• Bel ve sağ bacak ağrısı
  • NM normal

Ameliyat Öncesi

Ameliyat Sonrası